REVIZE ELEKTRONICKÝCH POŽÁRNÍCH A ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ

Elektronické zabezpečovací systémy jsou moderní technologie sloužící primárně k ochraně života, zdraví a majetku.

Tyto technologie zabezpečení se využívají na ochranu různých typů objektů a prostor od rozsáhlých technologických a komerčních prostor přes nákupních centra až po zabezpečení rodinných domů, bytů, chat apod.

Předmětem revize je vedení a připojení napájecích zdrojů jednotlivých komponentů EZS. Mezi samotnými periodami revizí se provádí pravidelné prohlídky EZS. Jedná se o provedení účinných korků, které jsou nezbytné pro vystavení posudku o stavu zařízení např. ve velkých v provozních prostorech. Četnost pravidelných prohlídek stanovuje na základě ČSN CLC/TS 50131-7 výrobce, a nebo dle dohody mezi servisní (zřizovatelskou) organizací a zákazníkem.

Máte zájem o službu?

Nejsnadnější bude nás kontaktovat a my se Vám ozveme s dalším postupem objednávky.