REVIZE EL. SPOTŘEBIČŮ A SÍŤOVÝCH POHYBLIVÝCH PŘÍVODŮ

Ceny již od 79,-Kč za zrevidovaný okruh od jistícího prvku.

Revizní činnost na elektrických spotřebičích a pohyblivých síťových přívodech dle ČSN 33 16 00, včetně tvorby a vedení evidence – kancelářská technika: pc, tiskárny, monitory, spotřebiče pro kuchyně, restaurace a pohostinství: el. trouby, mikrovlnné trouby, el. sporáky,varné konvice, konvektomaty, apod.

Ceny již od 59,-Kč za zrevidovaný spotřebič nehledě na délku přívodního kabelu a velikost spotřebiče.

Při provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2 je zapotřebí vždy dodržovat údaje a dokumentaci od výrobce. Spotřebič tak odpovídá průvodní dokumentaci od výrobce bez zásahu spotřebitele, který by tak narušil stav spotřebiče. Spotřebič nesmí ohrožovat bezpečnost osob, hospodářských zvířat ani věcí.

Postup kroků revize:

  • Prohlídka při revizi
  • Měření
  • Zkouška chodu
  • Kontrola označení elektrického spotřebiče
  • Vypracování dokladu o provedení revize

Máte zájem o službu?

Nejsnadnější bude nás kontaktovat a my se Vám ozveme s dalším postupem objednávky.