Časté dotazy

 • Jak často se provádí revize el. instalacích a zařízeních?

  Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

  Druh prostředí (ČSN 33 0300)

  Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3

  Revizní lhůty v rocích

  základní, normální AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní 5
  venkovní, pod přístřeškem AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace 4
  studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci AA1 až AA3, AA5 až AA8, AB1 až AB4, AB6 až AB8, AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 3
  s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu AG3, AH3, BE2, BE3 2
  mokré, s extrémní korozní agresivitou AD2 až AD8, AF4 1

  Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

  Umístění elektrického zařízení

  Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3

  Revizní lhůty v rocích

  zděné, obytné a kancelářské budovy BD1 5
  rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení BA2, BD4 3
  prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) BD3, BD4 2
  objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 CA2 2
  pojízdné a převozné prostředky 1
  prozatimní zařízení staveniště 0,5

  Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

  Druh objektu

  Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000-3

  Revizní lhůty v rocích

  objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 BE2, BE3, CA2 2
  ostatní všechny kromě BE2, BE3, CA2 5

   

 • Jak často se provádí revize el. spotřebičů?

  Lhůty pravidelných kontrol a revizí

  Skupina elektrických spotřebičů

  Spotřebiče držené v ruce

  Přenosné spotřebiče

  Nepřenosné a připevněné spotřebiče

  kontrola

  revize

  kontrola

  revize

  kontrola

  revize

  A vždy před jejich vydáním uživateli
  B před použitím I 3 měs.,
  II a III 6 měs.
  před použitím 1 × za 6 měsíců před použitím 1 × za 6 měsíců
  C před použitím I 6 měs.,
  II a III 12 měs.
  před použitím 1 × za 24 měsíců před použitím dle ČSN 33 1500
  D 1 × za měsíc I 12 měs.,
  II a III 12 měs.
  před použitím 1 × za 24 měsíců před použitím dle ČSN 33 1500
  E 1 × za měsíc I 12 měs.,
  II a III 12 měs.
  před použitím 1 × za 36 měsíců před použitím dle ČSN 33 1500

  Vysvětlivky:
  A – spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
  B – spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích, atd.)
  C – spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
  D – spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely, atd.)
  E – spotřebiče používané při administrativní činnosti
  spotřebič držený v ruce – přenosný spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor je nedílnou součástí spotřebiče
  přenosný spotřebič – spotřebič, kterým se při práci manipuluje, nebo jiný než připevněný spotřebič o hmotnosti menší než 18 kg
  nepřenosný spotřebič – spotřebič, který není přenosný nebo spotřebič, který je připevněn
  připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem zajištěn na určitém místě

 • Kolik stojí revize elektro v bytě?

  Ceny již od 79,-Kč za zrevidovaný okruh od jistícího prvku

 • Jak dlouho trvá revize elektro v rod. domě?

  Doba trvání revize je závislá na velikosti budovy a na případných technických problémech, obvykle jsme hotovy během 6 hodin práce.

 • Kolik stojí elektrika v rodinném domě?

  Ceny již od 79,-Kč za zrevidovaný okruh od jistícího prvku

 • Přijedete i na Ostravsko?

  Pracujeme v rámci celé ČR, ale zaměřujeme se zejména na Prahu a okolí

 • Výškové práce v Praze?

  Ano, s výškovými pracemi v Praze nemáme problém. Práci ve výškách zdoláváme pomocí horolezecké techniky.