REVIZE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

Nouzové osvětlení je podle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob například při požáru. Nouzovým únikovým osvětlením se rozumí takové osvětlení, které se automaticky zapne při výpadku hlavního osvětlení.

Revize je v těchto případech velmi důležitá a za pravidelnou údržbu a zkoušky zodpovídá provozovatel/majitel prostor, kde jsou nouzová osvětlení instalována.

Máte zájem o službu?

Nejsnadnější bude nás kontaktovat a my se Vám ozveme s dalším postupem objednávky.