MONTÁŽE, OPRAVY, SERVIS EL. ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU EL. ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ – FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Montáž a dodávka technologie pro výrobu el. energie fotovoltaickým/solárním způsobem – solární panely včetně nosné konstrukce, měniče/střídače, přepěťové a podpěťové ochrany , kabeláž
Vyřídíme veškerou potřebnou dokumentaci – projekt, kompletní vyřízení žádostí o dotace, připojení k distribuční soustavě, licence, registrace v systému OTE.

Zajistíme veškeré související služby jako zaškolení personálu, poradenství, revize.

Nadstandardní službou je diagnostika a měření účinnosti fotovoltaických panelů termovizní metodou.

Máte zájem o službu?

Nejsnadnější bude nás kontaktovat a my se Vám ozveme s dalším postupem objednávky.