MONTÁŽE, OPRAVY A ZKOUŠKY EL. INSTALACÍ A ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A DOPRAVNÍ SIGNALIZACE

Montáže a rekonstrukce veřejného osvětlení včetně návrhu řešení dle platných standardů – Passport veřejného osvětlení dle
ČSN 33 2000-1 ed 2. pro ucelený přehled o aktuálním stavu veřejného osvětlení (popis zařízení, spotřeba energie, způsob spínání, stav rozvaděčů atd.) slouží jako stěžejní technický podklad pro následnou rekonstrukci VO.

Generel veřejného osvětlení pro zatřídění stávajících i plánovaných komunikací do příslušných tříd osvětlení.

Světelný výpočet potřebný pro stanovení počtu a druhu/příkonu svítidel a jaké má být rozmístění a výška stožárů pro samotné osvětlovací těleso. Na základě těchto údajů je vypočten příkon a předběžná ekonomická náročnost osvětlovací soustavy. Součástí je předběžná kvantifikace energetických a ekonomických úspor, jejich dlouhodobý plán, výpočet návratnosti a zhodnocení efektivnosti provozu a celkové investice do veřejného osvětlení.

Máte zájem o službu?

Nejsnadnější bude nás kontaktovat a my se Vám ozveme s dalším postupem objednávky.